Relacions institucionals

 

Relacions Institucionals i participació ciutadana, comunitària i social.
(Psicosocicomunitari).

Memòria explicativa de la Associació:

Dades relatives a l’associació: Denominació ASUT Associació Som Útils NIF G61685145 Localitat Barcelona 08015 C / Rocafort, N º 111 Pral. 2 ª
Número d’inscripció al Registre Nacional d’Associacions Grup1 Secció1 Nº Nacional 163491
Promoure espais, processos i experiències, que facilitin o convidin a la participació psicosocicomunitària, en millora de la participació i la qualitat democràtica.
Els canals més específics, las eines i las metodologies adequades, per facilitar les nostres iniciatives. Formant part del debat ciutadà, juntament amb els assumptes col·lectius, pretenent millorar en qüestions de lleis, mesures fiscals, financeres i administratives.

HISTÒRIA DE ASUT.
La planificació, organització i concepció de “Plataforma Drogològica” forma part de l’evolució democràtica associativa, implicant la revisió històrica i transformació de la situació actual, basades en polítiques de reducció de riscos i danys, per part dels anomenats moviments associatius existents.

La revisió històrica de les persones consumidores de drogues i de les estructures associatives, a partir de la pràctica hem arribat a la conclusió d’una sèrie de conceptes que han de ser contemplats, estudiats, millorats i / o transformats:

– El bloqueig sociocultural en diferents nivells i àmbits sociopedagògic, poden ser la causa de la manca de millores lògiques en qüestions de salut i lleis amb una lògica, científica i certa que proporcionaria millores socials evidents.

– Les dificultats en la comprensió que els canvis culturals ens han anat presentant com un dels principals problemes comunitaris, afectant i detectant dins de certes estructures organitzatives, ja que n’hi ha de molt diferents ideologies, ideologies que les ha anat marcant el pas del temps

 

 

 

i la nostra cultura evolucionada, però les nostres ideologies són

interrompudes contínuament pel procedir de les persones que governen les diferents associacions.

– Parlem de fundacions, federacions, associacions de governs i estructures amb certes formes governamentals, ja que en totes elles hem trobat posicions piramidals errònies des de la visió d’associacions que han de transformar la realitat associativa i social. Falta una visió transformista, constructiva i auto critica en elles.

– Cadascuna ha anat marcant diferències en el temps de certa importància, més amb el temps en drogodependències s’ha viscut una situació de no abast o desenvolupament, com molts altres col·lectius han aconseguit.

– Parlem d’expansió social, l’egoisme i el protagonisme acompanyats d’una formació cultural relativa han dificultat possibilitats d’altres en la seva participació i actuació, dificultant així el desenvolupament del pensament i, per tant, del coneixement del col·lectiu en general.

– L’experiència i l’estudi d’algunes persones que avui ja no hi són, sumant nosaltres amb les nostres experiències des de nous estudis que han estat possibles, per la gran voluntat que li hem posat totes les persones, que hem participat en la realitat que, avui estem parlant i sent capaços d’oferir millores, gràcies a una autocrítica social i sanitària als comportaments que tant ens han perjudicat a tots.

– Les millores han estat imposades per qüestions d’alarma social, en els últims anys, pels quals, es va justificar la imposició dels programes d’intercanvi de xeringues, van ser els ciutadans que prenien drogues per via parenteral, i aquests el col·lectiu principalment afectat pel virus de la immunodeficiència (VIH) i d’hepatitis C (VHC)

– Aquests conceptes ens indiquen que hem travessat moments de ruptures personals, de grups, associacions, etc. Oferint això una dificultat en l’avanç del que s’anomenen els moviments socials.

– Enfocat d’una altra manera podem definir que el lideratge en la representació no ens ha ajudat massa, sovint perjudicat, arribant fins i tot a intercedir en la llibertat de certs pensaments, de vegades imposant a les

 

 

 

persones consumidores o no certes condicions imposades, mostrant diferents fenotips i genotips característics dins dels àmbits de poder.
– La dificultat en la pràctica dins de la participació pedagògica associativa, ve definida per dos aspectes primordials: el primer es tracta de l’egocentrisme i protagonisme d’alguns que actuen com a propietaris del moviment social que pretenen representar.

– L’altre seria per l’economia dramàtica de la que disposem, la majoria pensionistes o afectats per diferents factors i/o per una exclusió social decretada per llei. Portant això a denunciar la llei com una llei de naturalesa destructiva en els diferents nivells, social, multicultural, comercial, econòmics, comunitaris, sanitaris, educatius, locals, familiars i personals. Sense poder trobar una lògica de la raó, per seguir mantenint certs posicionaments prohibitius i que estigmatitzen a un percentatge elevat de ciutadans del carrer, que estimem els animals, plantes i persones sense desig de mal per a ningú.

– La derivació d’un problema sanitari de tal magnitud com la prescripció, dispensació i ingesta d’un medicament es desvien, i contemplat i executat des dels serveis d’assistència social. Evitant així la necessitat de contemplar l’administració de metadona com un medicament sanitari, evitant així reformar la llei del medicament per aportar millores, àmpliament demostrades, com ha demostrat l’ús compassiu dels cannabinoides, la diversificació de medicaments possibles subutex o suboxone (bupre-morfina) i els programes d’heroïna per a persones que ho demanin i hagin desenvolupat aquesta dependència.

L’elecció d’aquests conceptes els basem en el coeficient d’impugnació teòrica i formal, d’un abans i després, com se sol preguntar davant una conferència d’àmbit internacional Què ens ha de deixar la conferència després? Com va ser el cas de la conferència internacional de sida que hi va haver el 2002, i la XIX conferència internacional de reducció de danys que es va celebrar el 2008. I en totes les que ASUT ha participat. Aquest cas el podem referir als múltiples congressos, subvencions i recursos que mantenen els consumidors de drogues en la mateixa posició de prohibició i exclusió social, sotmetent-los a un sistema assistencial.

 

 

La desaparició i falta de posicionaments, “glocals”, del local al global, deguda a la limitada promoció, actuació, participació i equitat econòmica

de la qual han disposat els grups organitzats, ens ha portat a la desaparició de la posició d’un discurs català de veritat científica i veritat emocional i sentimental expressiva. La manca d’un espai i objectius comuns on puguem mantenir la posició d’un discurs comú que siguem capaços d’expressar de forma expressiva i textual, des de dins dels ciutadans relacionats amb les drogues cap a fora, a un dins definit de manera transpersonal i transcultural. Pretenent conjuntar i concertar un moviment transcendental, transpersonal i associativament transdisciplinar, a un dins-fora per mitjà de la referència ocasional des de i cap a altres cultures.

Aquests referents ens han dut a processar una energia de potenciació i apoderament (empowerment) per actualitzar una plataforma per l’acció ciutadana en la defensa dels Drets Humans per a les persones relacionades amb les drogues. “, A la qual anomenarem d’ara endavant” Plataforma Drogológica ”

La pràctica teòrica i la teoria pràctica, ens impliquen a la constitució d’un camp o referents històrics del contingut, “Memoràndum Memorial”, que trenquen del tot amb la pseudocontinuidad de tota la història de la drogodependència, quedant aquesta integrada, en el que és el contingut de la “Plataforma Drogológica”. Aquest és un pensament atrevit que desconeix l’economia com un primer determinant que ens pugui impedir el desenvolupament de tot pensament.

La nostra història ha estat discontínua i extremadament diferenciada passant dels programes lliures de drogues a la dispensació de metadona, medicament que estava prohibit i no es podia receptar (totes les morts s’haguessin pogut evitar?) I (quantes famílies trencades s’haguessin pogut contenir?)

Els diversos noms per definir els ciutadans que usaven drogues (drogoaddicte, delinqüent, Junkies, toxicòmans, politoxicòmans, usuari, drogodependent, pacient, etc.) I, que s’han utilitzat tant social com sanitàriament han anat trobant les seves pròpies contradiccions traient nosaltres un profit ideològic mentre se’ns ha sotmès a perjudicis socials.

 

 

 

DINÀMICA D’ACTUACIÓ I FINALITAT DE ASUT:

ASUT i els Topoi per a “Plataforma Drogològica” en el seu “Memoràndum-Memorial” com al Memorial del dia blanc de la prevenció. Reducció de riscos i Danys en el consum de drogues i problemes associats.

DESCRIPCIÓ metodològic (Microglobal, glocal):

Aquesta dimensió afecta la morfologia del Teixit social Associatiu relacionat amb el moviment d’ONG’s aquests models és veuen desbordats, dissenyant una nova dimensió organitzativa amb l’ús de les noves tecnologies i la creativitat d’accions notòries. Desenvolupant una nova dimensió relacional, deixant de banda els nostres papers i ha qui representem, donant protagonisme a l’Objectiu que busquem. Dimensió substantiva, tractant-se de l’impacta del local al global, els Canvis en les Agendes polítiques, pronunciació del parlament i memorial del dia blanc de la prevenció. Reducció de Riscos i Danys en el consum de drogues i problemes associats. Tenint present la dimensió simbòlica que poden abastar, aquests avenç i canvis repercutirà en el pensament, en els valors i en els discursos que les persones transmeten, tot això repercutirà en un canvi d’actitud. Aquest mètode ha estat introduït per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGPP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El perfil professional formatiu de la coordinació provindrà del camp de l’antropologia i l’educació social, dels agents socials elegits, educador social, Treball Social i / o experts com agents de salut col·laborant amb professionals i tècnics, juntament amb les diferents administracions. El principal àmbit d’intervenció i actuació és centre en el camp de les drogodependències i els problemes relacionats.

S’establiran ACORDS d’actuació amb la Generalitat, Diputació i Ajuntament.

Ens dirigirem per escrit demanant entrevista amb els diferents representants dels partits polítics, buscant promoure el debat parlamentari en matèria de prevenció, reducció de riscos i danys, a la recerca del consens parlamentari pel que fa a les drogodependències incloent la reducció de riscos i danys dins dels drets humans escrits per l’ONU i signats per la nostra nació.

Cal contactar amb el consell comarcal, amb las comissions municipals especialitzades que corresponguin, aconseguint una interrelació amb les

 

 

regidories i les Àrees de Serveis Socials.

És tindrà tendència a establir grups d’informació. Sensibilització i treball. S’implementaran coordinadament amb altres regidories i altres comissions de consells (CAS, CAP, SEM, etc.) coordinant, intervenint i concertant grups també amb totes les ONG’s, incorporant i implicant a usuaris i pacients, associacions de veïns, AMPA, etc.

S’intentarà implicar tots en el projecte de prevenció universal (Memorial Dia Blanc de la Prevenció, Reducció de Riscos i Danys. Consums de drogues i problemes associats)

Les intervencions que s’hauran de dur a terme oferiran una dimensió comunitària i és dividiran des dels àmbits: educatiu, familiar, laboral oci o temps lliure, mitjans de comunicació, salut.

Les entitats podran col·laborar mitjançant les activitats que estan desenvolupant (Tallers i distribució de material informatiu)

Per poder treure un profit d’ASUT i el seu objectiu d’actuació “Plataforma Drogológica” hem de rebutjar i excloure qualsevol sentit de repressió o denegació dels nostres pensaments, pronunciaments i comportaments, unit a la concertació d’un dia d’actuació, “Memoràndum Memorial” ; dit d’una altra manera de les nostres personalitats, necessitats i mancances, o del nostre coneixement teòric experimental i experimental teòric, els nostres informes escrits i les nostres publicacions. Parlem del que ens cal saber sobre les drogues, del que sabem i, del  que no sabíem fa unes dècades.

L’arribada del fenomen de la droga causa una ruptura en la concepció que es tenia en aquell moment de societat, trencant aquesta societat de manera estratègica, arrabassant els límits dels drets de les persones fins a l’exclusió.

Les dificultats, el 2008, per instal·lar una “placa commemorativa” en memòria de les persones mortes per les drogues, juntament amb les dificultats del 2007 que van fer impossible, tenir una representació viable, des del comitè d’usuaris i pacients en tractament, per a la conferència del IHRA que es va realitzar a Barcelona, participant en el comitè local i el comitè mèdic d’aquesta conferencia, ens han fet pensar que:

 

 

Tots o gairebé tots els col·lectius tenen un dia a l’any com a recordatori de solidaritat, en les seves necessitats o mancances (càncer, sida, alzheimer, dona, gai, etc.) Hem de donar un enfocament més determinant, des del

local al global (Glocal ), aprenent a desenvolupar perspectives més àmplies en la societat, amb possible dimensió geogràfica. Sumat a la recerca d’un objectiu comú que uneixi als diferents moviments (ONG’s), en una mateixa

causa, com el dret d’un reconeixement social, sanitari, jurídic i polític de les persones amb problemes relacionats en un mal ús i / o abús de drogues, i enfrontades amb els drets humans en diversos aspectes d’aquests mateixos.

El Memoràndum Memorial per a la prevenció, reducció de riscos i danys servirà com a suport emocional i solidari dirigit a familiars en el recordatori dels morts per sobredosi i / o patologies de malalties relacionades amb el consum de drogues. Servirà també com a estratègia mediàtica de sensibilització, informació i formació per a la població en general ..

Volem aportar una major obertura de pensament i coneixement que ajudi en la millora dels conceptes i criteris, avançant al voltant de la etiologia sobre les drogues, des de l’estudi de les causes de les drogues, evolucionant dins dels marcs teòrics i pràctics d’abordatge de les drogodependències incloent les drogues, els subjectes i els contextos on aquestes i aquests es succeeixen i troben. Millorant en l’organització de rols actuant des d’una visió multidisciplinar, interdisciplinària, pluridisciplinar i transdisciplinar amb l’aplicació dels objectius transversals i longitudinals. Modificant errors comesos en el passat, minimitzant o disminuint aquelles situacions de conflictes col·lectius o socials que només incrementen la marginalitat. Introducció de sistemes o metodologies de grup (acció participació i l’aprenentatge servei), grups formals i no formals, (Delphi, bola de neu, racional emotiu i cognitiu, sistemàtic, etc.) Amb perspectives de millora qualitativa, quantitativa i qualificativa, sobre la base en l’evidència.

Creiem necessària l’existència de moviments associatius socials que ofereixin capacitat de respecte, treball, desenvolupament i. educació per a la ciutadania, des de plantejaments multiculturals, interculturals i pluriculturals, ja que, alguns de nosaltres, com a membres associats a les diferents associacions existents, no ens sentim suficientment representats per les diferents associacions. Creiem necessària una major efectivitat en la participació, sensibilització, informació, formació, millorant en els valors

 

 

 

 

científic, social, sanitari, polític i jurídic, etc. i en la representació cultural i intel·lectual del col·lectiu de consumidors, usuaris, pacients i persones

relacionades en drogodependències. Evitant les discussions personals i les ànsies de protagonisme o imposició per part de les persones.

Proporcionando como ASUT, una metodologia integrada de forma integradora y exhaustiva en la gestión del riesgo, la cual sera utilitzada, como base y filosofia de la  Plataforma Drogológica. ASUT facilita los recurss y la infraestructura necesaria para asegurar la aplicacion y metodologia  (ORCA),

 

El desarrollo de ORCA como herramienta metodologica para ayudar a Plataforma Drogologica,

L’evolució de ASUT en el seu objectiu “Plataforma Drogológica” forma part del procés d’aprofundiment democràtic en el nostre col·lectiu dins del context de democratització de l’Estat. Disposem d’una àmplia i llarga experiència dins de la diversitat associativa existent i també des d’algunes que ja pertanyen a la història associativa nacional i internacional. Sent conscients que consumidors, usuaris, pacients i professionals amb persones relacionades amb les drogodependències, han de millorar les relacions comunitàries i personals del col·lectiu entre si, amb la ciutadania en general i amb les administracions públiques, evolucionant cap a una major col·laboració i cooperació, volem que se’ns tingui en compte com a òrgan consultiu.

La posició adoptada forma part de l’afirmació del paper essencial i central del sector públic, corregint les incongruències existents dins del col·lectiu. Convidant a participar i incloent a les persones afectades, sensibilitzades i / o relacionades amb les drogues i en la xarxa de drogodependències. Adquirint determinades característiques que emmarquen el nou abordatge que es pretén oferir des d’aquestes perspectives

conceptuals, que hem d’anar definint. Atès qualsevol actuació que es vulgui dur a bon terme amb els principis derivats de la naturalesa social esmentada des drogues, subjectes i contextos, aplicada metodològicament com a principis de veritat, no-contradicció i evidència.

Corregir la situació actual ens implica, anar més lluny de la limitada conjuntura actual entre i des de les associacions pertanyents al mateix col·lectiu, observant, investigant i aplicant noves metodologies d’estratègies d’intervenció psicosocicomunitaria. Aquestes raons i necessitats sobre la base en l’evidència viscuda i constatada, ens han portat a la constitució i dinamització d’un grup com a moviment social en un projecte unificador entre persones relacionades amb les drogues (ASUT Project Manegement). Intentant solucionar els errors d’identitat existents des del col·lectiu en general. Relacionant amb objectius comuns com són els drets humans també per als consumidors, drogoaddictes, toxicòmans, drogodependents, usuaris, pacients, tots aquests units als professionals. En definitiva tots som persones ciutadanes de la societat.

El model segueix una metodologia participativa de recerca – acció. Participació en l’acció de la investigació.

Els objectius són:

1. Prolongar com a grup de reflexió i suport creant debats que ens orientin en la definició dels problemes existents actualment, buscant la dinamització de noves metodologies, identificant estratègies i plantejaments propis de participació en l’acció, en l’exercici de les nostres responsabilitats. Execució de reunions quinzenals i / o setmanals.

2. Buscar acords, basats en conceptes i criteris científics i culturals que condueixin el col·lectiu en general a un consens per unanimitat. Evitant en el possible les votacions a la recerca d’una majoria, creant també una minoria, i això causa bipartició en  grupets que en lloc d’unificar, l’experiència ens ha demostrat que només ajuden per dividir, minimitzar o silenciar una part del grup.

3. Promoure que les administracions públiques, i la societat civil es sensibilitzin i reconeguin les necessitats de l’àmbit dels consumidors de drogues. Oferint una major visibilitat en la pràctica quotidiana de les nostres accions, sense limitar-nos a les atribucions administratives oferint un enfocament social.

4. Influir en la dificultosa transició paradigmàtica, provocada per certs paradigmes morals des d’alguns professionals, facilitant a la ciutadania en general la comprensió en la reducció de riscos i danys.

5. Es fonamentés la necessitat d’una nova teorització sociològica, sanitària i política del dret i la justícia en matèria de drogues i recursos. Introduint la ciència drogológica com i per a un nou sentit educatiu comú en el dret, contribuint a un nou sentit social, sanitari, polític i jurídic. Introduint i innovant conceptes i criteris sobre la “drogología com la ciència drogológica”.

6. Informar, formar i defensar las persones que usen drogues davant les demandes i mancances observades, en els diferents tipus de drets, tant en el pla del dret formal o oficial com en el dret informal o no oficial, en els nivells local, autonòmic, nacional i global (Glocal)

7. Demostrar la porositat dels límits dels diferents ordres socials, sanitaris i jurídics, de les polítiques i pràctiques en la prevenció, i en la reducció de riscos i danys, atenent a les cultures presents prestant especial atenció a la

 

 

pluralitat multicultural, entre el dret modern i el dret tradicional, concebent un dret a la modernitat alternativa.

8. Buscar una interlocució glocal que representi el sector en els diferents àmbits existents (comunitari, laboral, familiar, educatiu, soci sanitari, mitjans de comunicació, etc.) I, en presentacions o conferències.

9. Possibilitat de llançar propostes, dinamitzar projectes d’estudi i investigació, prevenció i promoció, sensibilització, formació, tallers en reducció de riscos i danys, auto suport, etc. Aportant la classe de estímul apropiat per al desenvolupament del Memoràndum – Memorial.

10. S’elaborarà un manuscrit, a partir d’exemples i vivències personals de les pràctiques personals, comunitàries i socials, sanitàries, polítiques i jurídiques, tant a escala local com global (Glocal) Formulant les condicions que ens permetrien un ús emancipador dels drets des dels diferents àmbits, social, sanitari, jurídic i polític.

11. Es presentarà una cohesió entre les diferents entitats en Plataforma Drogológica. Es pretendrà presentar i desenvolupar un objectiu comú “Memoràndum – Memorial del Dia Blanc per la Prevenció, la Reducció de Riscos i Danys” associats al consum de drogues. Creiem necessari un espai físic i temporal capaç d’expressar la solidaritat i la veu de les persones consumidores de drogues. Tenint present que la solidaritat no ha de ser una cosa que s’apliqui als béns aliens. Mantenint l’equitat dels recursos i possibilitats per a tots.

12. S’establirà diàleg amb les administracions per a la realització del Memoràndum – Memorial pels morts relacionats amb les drogues i les seves malalties relacionades.

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s